Onze dienstverlening is persoonlijk, scherp geprijsd en zeer uitgebreid. Wil jij weten wat wij voor je doen? Lees meer

Aflossingsvrije hypotheek ook na pensionering betaalbaar?

Een aflossingsvrije hypotheek wordt niet afbetaald gedurende de looptijd van de hypotheek. U blijft ook hypotheeklasten houden na uw pensionering. Dat hoeft geen probleem te zijn, zolang het inkomen maar hoog genoeg is om deze lasten op te vangen.

Iedere Nederlander heeft recht op een AOW-uitkering. Dit is een uitkering ter hoogte van een percentage van het minimumloon. Met alleen de AOW kunt u waarschijnlijk net het hoofd financieel boven water houden. Bij voorkeur is de hypotheek volledig afbetaald als er geen volwaardig aanvullend pensioen opgebouwd is. Ook met een opgebouwd pensioen is het nog maar de vraag of het inkomen voldoende is. De meeste Nederlanders hebben een pensioen opgebouwd, maar bij de ingangsdatum blijkt vaak pas dat de hoogte van het bedrag tegenvalt. Laat u niet verrassen.

 

Wat is het inkomen na uw pensionering?

Aan uw pensioenregeling kunt u niet eenvoudig zien op hoeveel pensioen u recht heeft. Eén keer per jaar stuurt de pensioenuitvoerder een pensioenoverzicht. Hieruit valt af te lezen waarop u recht heeft vanaf de pensioendatum. Ook blijkt hieruit waar de nabestaanden recht op hebben na uw overlijden. Het bij eerdere werkgevers opgebouwde pensioen blijkt hier niet uit. Via de website Mijnpensioenoverzicht.nl krijgt u ook inzicht in uw bij andere werkgevers opgebouwde pensioen. U kunt op deze website inloggen met uw Digid.

 

Houd rekening met het wegvallen van het fiscaal voordeel

U heeft gedurende een periode van 30 jaar recht op hypotheekrenteaftrek. Daarna is de betaalde hypotheekrente niet meer aftrekbaar van het inkomen. Deze beperking van de hypotheekrenteaftrek is in 2001 ingesteld. Om huiseigenaren die in 2001 al een huis hadden tegemoet te komen, blijft de hypotheekrenteaftrek in ieder geval bestaan tot 2031.

 

Maak voor uzelf een financieel overzicht voor na de pensionering

Inzicht krijgen in de inkomsten en uitgaven is niet eenvoudig. Zeker niet als u dat voor de toekomst gaat doen. U kunt niet exact weten wat uw inkomsten en lasten in de toekomst worden, maar u kunt wel een goede indicatie krijgen door u vooraf erin te verdiepen. U kunt uitrekenen wat u minimaal nodig heeft om van rond te komen na uw pensionering. Zet dit af tegen de vermoedelijke inkomsten. De vraag is vervolgens of er voldoende inkomen overblijft voor het betalen van de hypotheeklasten van de aflossingsvrije hypotheek.

 

Hypotheeklasten zijn te hoog voor de inkomsten

Indien blijkt dat de hypotheeklasten te hoog zijn, is het dus noodzakelijk om de inkomsten te verhogen of de vaste lasten te verlagen. De vaste lasten kunt u omlaag brengen door het aflossen van de aflossingsvrije hypotheek. Dit is ook verstandig omdat u niet weet hoe hoog de hypotheeklasten worden in de toekomst. Bij een sterke stijging van de hypotheekrente, kunnen de maandlasten sterk oplopen.

Deel dit artikel:

Recente artikelen