Onze dienstverlening is persoonlijk, scherp geprijsd en zeer uitgebreid. Wil jij weten wat wij voor je doen? Lees meer

De NVM Meetinstructie: hoe, wat en waarom?

Sinds 2010 zijn makelaars verplicht om het woonoppervlak van een woning vast te stellen aan de hand van de zogenaamde nen2580-norm, dan wel de NVM meetinstructie.

Helaas houden niet alle makelaars zich aan deze norm en worden er soms meer vierkante meters opgenomen. Men probeert zo de concurrentiepositie van een woning te verbeteren. Ook wij ontvangen wel eens het verzoek om van de NVM meetinstructie af te wijken en meer vierkante meters op te nemen. In dit artikel leggen wij uit, waarom wij ons aan de geldende meetnorm houden.


Zelfverkopen.nl is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Als NVM-makelaar willen en horen wij rechtmatig te handelen en zijn wij verplicht de NVM meetinstructie te hanteren. De NVM meetinstructie waarborgt dat iedere woning wordt ingemeten volgens dezelfde richtlijn (nen2580-norm). Hierdoor is het woningaanbod transparant en vergelijkbaar.

Het niet volgen van de NVM meetinstructie kan tot vervelende situaties leiden. Indien wij de oppervlakte van een woning niet volgens de meetinstructie publiceren, handelen wij onrechtmatig. Immers, we proberen in dat geval vierkante meters te verkopen die niet bestaan. Indien de koper vervolgens vaststelt dat het aantal m2’s niet juist is, dan is de koper gerechtigd een schadevergoeding te eisen. Immers, hij heeft iets gekocht wat er niet is. De rechter zal de koper in het gelijk stellen en een schadevergoeding toekennen aan de koper.

 

Een praktijkvoorbeeld

Een NVM-makelaar  bood  op Funda een appartement te koop aan met vraagprijs € 149.000,- en een woonoppervlakte van 60m2.  Hij verkocht het appartement voor € 110.000,-. Na twee maanden werd het appartement geleverd en de koper startte met renoveren. Nadat de renovatiewerkzaamheden waren afgerond, stelde  de koper vast dat de woning slechts 51,9 m2 groot was in plaats van de 60m2. Een verschil van 8,1 m2.
De koper eiste een schadevergoeding van de makelaar. Hij was namelijk van mening dat hij er op mocht vertrouwen dat het door de makelaar opgegeven oppervlak van de woning correct was. De rechter stelde de koper hiervan in het gelijk.
De rechter oordeelde dat van een redelijk bekwaam en redelijk handelend NVM-makelaar mag ook door derden worden verwacht dat deze de door de NVM voorgeschreven meetinstructie volgt. De rechtbank veroordeelde de makelaar om aan koper een bedrag van € 12.000,- te vergoeden, vermeerderd met de wettelijke rent. Eveneens werd de makelaar veroordeeld in de proceskosten van ruim € 3.000,-

 

Wat wij kunnen doen

Uiteraard snappen wij dat het erg vervelend is, wanneer vergelijkbare woningen in de buurt te koop staan met een hoger aantal m2. Afwijken van het door ons vastgestelde woonoppervlak is alleen niet mogelijk. Om toch voor de belangen van ons klanten op te komen, verzoekt Zelfverkopen.nl de makelaars die in overtreding zijn dringend het woonoppervlak aan te passen. Indien dit niet gebeurt wordt er een klacht ingediend bij de NVM. Zo handelen we rechtmatig en behartigen de belangen van zowel verkoper als koper.

Deel dit artikel:

Recente artikelen