Onze dienstverlening is persoonlijk, scherp geprijsd en zeer uitgebreid. Wil jij weten wat wij voor je doen? Lees meer

Drie dagen bedenktijd: hoe werkt dat rond de feestdagen?

Als je een huis koopt heb je wettelijk drie dagen bedenktijd. Waarom is dat eigenlijk? En zijn het werkdagen of kalenderdagen? En hoe zit dat met de feestdagen? In dit blog leggen we het uit en geven we overzicht.

Wat wordt er bedoeld met drie dagen bedenktijd?

Bij de aankoop van een huis heb je drie dagen bedenktijd. Dat is wettelijk vastgelegd en bedoeld om je als koper te behoeden voor een impulsieve aankoop met grote financiële gevolgen. Twee weken geleden schreven we hier ook over in ons blog 'Ik heb een mondelinge overeenkomst, heb ik nu het huis gekocht?'. Tijdens de periode van drie dagen bedenktijd, heb je als koper het recht om zonder opgaaf van reden van de koop af te zien.

Wanneer gaat de bedenktijd in en wanneer eindigt deze?

De bedenktijd gaat in op de dag die volgt op de dag dat de koper de tussen partijen getekende koopovereenkomst heeft ontvangen. Dit wordt ook wel de 'terhandstelling van de koopakte' genoemd. Gedurende drie dagen na deze terhandstelling heeft de koper het recht om de koop te ontbinden.

De bedenktijd eindigt om 24.00 uur van de laatste dag die van de bedenktijd deel uit maakt.

Bedenktijd is minimaal drie dagen

De bedenktijd duurt ten minste drie dagen. Vaak duurt de bedenktijd langer omdat de Algemene Termijnenwet van toepassing is. Op grond van deze wet wordt een termijn:

  • die eindigt op een zaterdag, een zondag, een algemeen erkende feestdag en een hieraan gelijkgestelde dag, verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag, algemeen erkende feestdag of een hieraan gelijkgestelde dag is.
  • zo nodig zoveel verlengd dat daarvan twee dagen deel uitmaken die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.

Wettelijke bedenktijd feestdagen 2023

Tot zover het theoretische gedeelte en ingewikkelde wettelijke geneuzel. Want hoeveel dagen bedenktijd is er nu concreet aankomende feestdagen? Onderstaand schema geeft dit weer:

Getekende koopakte ter hand gesteld op:   Bedenktijd eindigt op:  
Woensdag 20 december 2023 Woensdag 27 december 2023
Donderdag 21 december 2023 Woensdag 27 december 2023
Vrijdag 22 december 2023 Donderdag 28 december 2023
Zaterdag 23 december 2023 Donderdag 28 december 2023
Zondag 24 december 2023 Donderdag 28 december 2023
Maandag 1e Kerstdag 25 december 2023 Donderdag 28 december 2023
Dinsdag 2e Kerstdag 26 december 2023 Vrijdag 29 december 2023
Woensdag 27 december 2023 Dinsdag 2 januari 2024
Donderdag 28 december 2023 Dinsdag 2 januari 2024
Vrijdag 29 december 2023 Woensdag 3 januari 2024
Zaterdag 30 december 2023 Woensdag 3 januari 2024
Zondag 31 december 2023 Woensdag 3 januari 2024
Maandag Nieuwjaarsdag 1 januari 2024 Donderdag 4 januari 2023
Dinsdag 2 januari 2024 Vrijdag 5 januari 2023

Tot slot

Als je net een huis hebt gekocht of verkocht en in deze periode de koopakte tekent of hebt getekend, hopen we je met dit schema van dienst te zijn geweest. 

Als je naar aanleiding van dit blog nog vragen hebt, mail ons dan of vraag een informatiegesprek aan.

We wensen iedereen fijne en zorgeloze feestdagen toe!

Deel dit artikel:

Recente artikelen