Onze dienstverlening is persoonlijk, scherp geprijsd en zeer uitgebreid. Wil jij weten wat wij voor je doen? Lees meer

Een huis erven – wat zijn de gevolgen?

Na het overlijden van de huiseigenaar valt het huis in de nalatenschap. Volgens de wettelijke verdeling erven de partner en de kinderen het huis. Hoe nu verder? En wat zijn de financiële gevolgen?

Bij overlijden van de huiseigenaar of één van de huiseigenaren volgt er vaak een uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering. Met de uitkering kan de hypotheek (deels) worden afbetaald. De eventueel resterende hypotheek wordt het probleem van de nabestaanden. Meestal valt het probleem mee, want door het huis te verkopen kan de hypotheek in de meeste gevallen afbetaald worden. Wat gaat er met het huis en de schuld of overwaarde gebeuren?

 

Is er erfbelasting verschuldigd over de waarde van het huis?

Voor de erfbelasting wordt er gekeken naar de waarde van de bezittingen en de schulden op de dag van overlijden. Over de overwaarde op dat moment is erfbelasting verschuldigd. Voor de partner geldt er een hoge vrijstelling van € 636.180. Voor de kinderen geldt er een stuk lagere vrijstelling van € 20.148. Over het meerdere is er 10% erfbelasting verschuldigd. Van het erfdeel boven €121.903 is er over het meerdere 20% verschuldigd.

 

Zit er wel overwaarde in het huis?

Bij een erfenis denkt u waarschijnlijk aan het krijgen van geld en andere bezittingen, maar de schulden gaan ook over op de erfgenamen. Bij het aanvaarden van de erfenis kunnen schuldeisers ook de nabestaanden aanspreken op de schulden. Als de hypotheek op het huis hoger is dan de verkoopwaarde van het huis, is het misschien niet verstandig om de erfenis te aanvaarden. Helaas is het vaak niet duidelijk hoe de financiële positie van de overledene was. Een optie is om beneficiair te aanvaarden. Dat wil zeggen dat u niet met uw privé vermogen aangesproken kunt worden voor schulden van de overledene. Spreek de opties door met een notaris.

 

Wat gaat er met het huis gebeuren?

Als de overledene een partner achter laat, zal deze vaak in het huis blijven wonen. Het huis wordt niet verkocht, maar over de waarde ervan moet eventueel wel erfbelasting betaald worden. Indien er geen partner is, blijft er vaak maar één optie over. Namelijk het huis verkopen. De verkoopopbrengst minus de schulden komt toe aan de erfgenamen.

 

Is er een testament?

In de wet is geregeld wie de erfgenamen van de overledene zijn. De verdeling kan anders zijn als de overledene een testament heeft opgemaakt. Het is in principe mogelijk om het huis aan anderen toe te bedelen dan aan de wettelijke erfgenamen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een goed doel. Wat in het testament staat gaat voor op de wettelijke regeling. Kinderen hebben wel recht op een legitieme portie. Dit is het deel waar de kinderen van de overledene minimaal recht op hebben. Het komt neer op de helft van wat er wordt verkregen via de wettelijke verdeling.

 

Binnen acht maanden aangifte doen.

Binnen acht maanden na de overlijdensdatum moet de aangifte erfbelasting bij de Belastingdienst zijn ingediend. Indien dat niet wordt gedaan, is er vanaf dat moment belastingrente verschuldigd. De spaarrentes staan bijna op nul, maar de Belastingdienst brengt 4% rente in rekening. Lukt het niet binnen acht maanden, maar bent u niet bereid om de hoge rente te betalen? Er kan een voorlopige aanslag aangevraagd worden. Op basis van een schatting kunt u alvast afrekenen met de Belastingdienst. Afrekenen kan lastig worden als het vermogen vooral in de stenen zit. In dat geval kunt u uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst.

Deel dit artikel:

Recente artikelen