Onze dienstverlening is persoonlijk, scherp geprijsd en zeer uitgebreid. Wil jij weten wat wij voor je doen? Lees meer

Het woningtekort, gaan we het ooit oplossen?

Een tegenvaller voor de woningmarkt. Minister Hugo de Jonge gaf deze week een winstwaarschuwing af voor de woningmarkt in 2024. Hij voorspelde in de laatste voortgangsrapportage van het Programma Woningbouw, een terugval tot wel 50%. Waar vorig jaar ruim 90.000 woningen werden bij gebouwd, worden dat er komend jaar dus nauwelijks 50.000.

Stijgende rente, inflatie en hogere bevolkingsgroei

Oorzaken van deze ‘dip’ zijn te vinden in onder meer de stijgende rente en de stijgende bouwkosten (inflatie). Maar ook terugtrekkende investeerders zorgen voor het dalen van de woningproductie. Bovendien helpen de stroperige vergunningstrajecten om te kunnen bouwen, niet om de boel te versnellen.
 
Ondertussen neemt het aantal mensen, dat op zoek is naar een betaalbare woning, harder toe dan verwacht. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat men immigratie niet heeft meegenomen in de eerdere calculatie.

impression image

Over 14 jaar nog steeds meer dan 152.000 woningen tekort!

Het ministerie van BZK (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stelt op haar website dat in 2022, 307.000 huishoudens op zoek zijn naar een woning. Er wordt daarnaast uitgegaan van een groei van het aantal huishoudens met 98.000 per jaar. De behoefte aan woningen komt daarmee op 405.000 woningen. De bovenstaande grafiek van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening geeft de prognose weer.

Volgens deze prognose is de verwachting dat in 2037 het woningtekort nog steeds niet is opgelost en nog 152.000 bedraagt. En nu blijkt dat we zelfs dát, bij lange na niet gaan halen. 

Alternatieve bouwlocaties, flexwoningen en versnellen procedures

De Jonge roept provincies en gemeente nu op om alternatieve bouwlocaties aan te wijzen (o.m. aan randen van steden en dorpen) en zegt decentrale overheden 250 miljoen euro toe als ‘start-bouwimpuls’ en nog eens 300 miljoen euro voor het versneld realiseren van flexwoningen.
Daarnaast wil hij met een plan van aanpak processen en procedures in de woningbouw versnellen, om zo de ontwikkeltijd van een woningbouwproject flink te verkorten. Nu is dat gemiddeld zeven tot tien jaar.

Aanvullende routes zijn nodig

Concluderend lijkt de huidige marsroute van de overheid het probleem van het woningtekort niet op te lossen. Zelfs niet op lange termijn. Het feit dat er het komend jaar nog geen 50.000 woningen zullen worden bijgebouwd en dat het aantal huishoudens dat een woning zoekt, jaarlijks met ruim 100.000 stijgt, maakt de situatie eerder nijpender. Ondanks de initiatieven om bouwsector te ondersteunen is er focus op aanvullende routes nodig (bestaande woningen, recreatiewoningen, vergemakkelijken en aantrekkelijker maken van doorstroom, eenvoudiger wet- en regelgeving, etc.).  

Deel dit artikel:

Recente artikelen