Onze dienstverlening is persoonlijk, scherp geprijsd en zeer uitgebreid. Wil jij weten wat wij voor je doen? Lees meer

Huis met verlies verkocht – Hoe nu verder?

Uw huis verkopen met verlies geeft een restschuld. Vervolgens is het aan u om deze restschuld terug te betalen aan de bank. In sommige situaties worden de schulden kwijtgescholden, maar in andere situaties moet u om de tafel met de hypotheekbank. Hoe betaalt u deze schulden weer terug?

Door omstandigheden kunt u genoodzaakt zijn om uw huis te verkopen. Het kan gebeuren dat door een echtscheiding of door werkloosheid de maandlasten echt niet meer op te brengen zijn. De hypotheekbank moet instemmen met de verkoop met een restschuld. Na de verkoop is het samen met de bank zoeken naar een oplossing voor de restschuld. Eventueel is het mee te financieren bij het kopen van een volgende koopwoning.

 

Kwijtschelding met een NHG-hypotheek

Als de financiering geregeld is met een NHG-hypotheek, bestaat er onder strikte voorwaarden recht op kwijtschelding van de restschulden. Er zijn mogelijkheden bij gedwongen verkoop door bijvoorbeeld een echtscheiding of door arbeidsongeschiktheid. In dat geval doet u er verstandig aan om uw hypotheekadviseur of de bank te betrekken bij iedere stap die u zet. Door een verkeerde handeling kunt u uw rechten verspelen.

 

Hoe zit het met restschulden die niet onder de NHG vallen?

U heeft geen vangnet als het geen NHG-hypotheek is, of het is wel een NHG-hypotheek maar er bestaat geen recht op kwijtschelding. In dat geval moet er een oplossing gezocht worden voor de ontstane schulden na de verkoop. Bij een restschuld van een paar duizend euro is een regeling treffen vaak wel eenvoudig. Bij een restschuld van tienduizenden euro's of zelfs nog meer wordt het lastiger. Daarom moet bij een dreigende restschuld altijd contact worden opgenomen met de hypotheekbank. Zij kunnen hulp bieden.

 

Wanneer stemt een bank in met verkoop met een restschuld?

Bij verkoop met een restschuld is het nog maar de vraag of de hypotheekbank het uitgeleende hypotheekbedrag weer volledig terug ziet. De bank heeft als doel om het volledige uitgeleende bedrag terug te krijgen. Bij verkoop met een restschuld van tienduizenden euro’s is de kans op het volledig terugkrijgen van het uitgeleende bedrag klein. In dat geval zal de bank mogelijk niet instemmen met verkoop. De bank kan ook juist besluiten om het huis te verkopen. Ook als de huiseigenaren dat niet willen. Voor de bank is het een zaak van “damage controle”, de schade zo beperkt mogelijk houden.

 

Restschuld meefinancieren in een nieuwe hypotheek

Een andere optie is het meefinancieren van een restschuld in een hypotheek van een nieuw te kopen huis. De nieuwe hypotheek wordt als het ware verhoogd met de restschuld uit de vorige woning. De hypotheekbank waar de nieuwe hypotheek wordt afgesloten moet het financiële risico wel verantwoord vinden. Bij verkoop met een restschuld vóór 2018, zijn de rentelasten over dat deel van de nieuwe hypotheek gedurende 15 jaren aftrekbaar van het inkomen. Het huis moet wel vóór de jaarwisseling overgedragen zijn aan de nieuwe eigenaar.

Dreigt er een restschuld? Ga zo snel mogelijk in gesprek met uw hypotheekadviseur en de bank. Samen zoeken naar een oplossing is de beste manier om lastige financiële situaties te voorkomen.

Deel dit artikel:

Recente artikelen