Onze dienstverlening is persoonlijk, scherp geprijsd en zeer uitgebreid. Wil jij weten wat wij voor je doen? Lees meer

Maximale hypotheek in 2017 bedraagt 101 procent

In kleine stapjes wordt de regeling van de hypotheekrenteaftrek verder versoberd. In 2017 kunt u weer minder hypotheek krijgen in vergelijking met het jaar 2016. Dit jaar kunt u nog maximaal 101 procent van de waarde van het huis aan hypotheek krijgen. Wat zijn de gevolgen, en hoe kunnen huizenkopers het gat dichten?

Een huis kopen waarbij u de volledige koopsom plus bijkomende kosten financiert, gaat niet meer lukken. Tot een aantal jaren geleden was het geen probleem om 10 procent of zelfs nog meer aan kosten mee te financieren. Dit kan niet meer om overkreditering te voorkomen en om de Nederlandse schatkist te ontzien. Dit vraagt om een nadere toelichting.

 

Waarom kunt u nog maar 101 procent financieren?

In de jaren na 2008 zijn de huizenprijzen hard onderuit gegaan. Door de daling kwamen veel huizen onder water te staan. Dat wil zeggen dat huizen niet meer te verkopen zijn zonder er een restschuld aan over te houden. De kans hierop is te verkleinen door de hypotheekschulden in te dammen. Dit is één van de redenen waarom u nu nog maar maximaal 101 procent van de waarde van het huis kunt lenen. Een andere belangrijke reden is het verlagen van de Nederlandse hypotheekschuld. Deze bedraagt ruim 630 miljard euro. Deze schuld drukt op de inkomsten in de Nederlandse schatkist. De hypotheekrente is namelijk (onder voorwaarden) aftrekbaar van het inkomen. Door het indammen van de hypotheekschulden, vloeit er minder geld uit de Nederlandse schatkist.

 

Vanaf 2018 zijn bijkomende kosten niet meer te financieren

De afgelopen jaren is de maximale hypotheek met één procentpunt per jaar gezakt. Per 2018 volgt de laatste verlaging, namelijk naar 100 procent. Voor het betalen van de bijkomende kosten bij het kopen van een huis zijn kopers volledig aangewezen op eigen middelen.

 

Hoeveel spaargeld heeft u nodig voor het kopen van een huis?

Bij het kopen van een huis van 250.000 euro kunt u dus in 2017 nog 2.500 euro in de hypotheek meefinancieren. Maar hoeveel spaargeld moet u achter de hand hebben bij het kopen van een huis? Dit is geen vaststaand gegeven, want de hoogte van de kosten verschilt sterk. Sommige kosten staan vast, maar bijvoorbeeld de notariskosten, de advies- en bemiddelingskosten en de taxatiekosten kunnen sterk verschillen. Om u toch een indruk te geven zijn wij uitgegaan van gemiddelde bedragen.

Uitgaande van de kosten van een bestaande woning, gaat het indicatief om de volgende bedragen:

  • Koopsom huis: 250.000 euro
  • Overdrachtsbelasting: 2 procent = 5.000 euro
  • Notariskosten: 800 tot 1.200 euro
  • Hypotheek met NHG – borgtochtprovisie: 2.525
  • Advies- en bemiddelingskosten: 1.500 tot 3.000
  • Taxatiekosten: 300 tot 600 euro


Gemiddeld kunt u ongeveer uit gaan van 11.500 euro aan bijkomende kosten. In 2017 kunt u nog 2.500 euro meefinancieren, dus 9.000 euro aan spaargeld zal nodig zijn in dit voorbeeld.

De kosten kunnen hoger uitvallen. Dit kan bijvoorbeeld zijn door het inschakelen van een aankoopmakelaar, het uitvoeren van een bouwkundige keuring en het moeten verstrekken van een bankgarantie.

Er gaan stemmen op om de maximale hypotheek nog verder te verlagen. Dat zal niet in één keer gebeuren, maar geleidelijk. Dat is toekomstmuziek. Het is niet uit te sluiten, maar op korte termijn gaat het niet gebeuren.

Deel dit artikel:

Recente artikelen