Onze dienstverlening is persoonlijk, scherp geprijsd en zeer uitgebreid. Wil jij weten wat wij voor je doen? Lees meer

Schenkingsvrijstelling naar 100.000 euro voor kopen huis

Eigenlijk is het vreemd! U heeft een vermogen opgebouwd waar u al inkomstenbelasting over betaald heeft. Bij het schenken van een bedrag aan bijvoorbeeld uw kinderen kan er weer belasting over verschuldigd zijn. Schenkbelasting voelt aan als een onterechte heffing. Als u de mogelijkheid heeft om hierop te besparen, moet u het zeker doen. Vanaf 1 januari van dit jaar is het mogelijk om 100.000 euro te schenken. Let wel op de voorwaarden!

Een schenking is een manier voor ouders om de kinderen te helpen bij het kopen van een huis. Met de standaard jaarlijkse vrijstelling van ongeveer 5.300 euro per kind schiet het niet echt op. Bij het schenken gericht op de eigen woning gold er tot 2017 een vrijstelling van 53.016. Vanaf 2017 zijn de mogelijkheden om te schenken verruimd.

 

Schenkingsvrijstelling van 100.000 euro: wat zijn de voorwaarden?

De schenking moet gebruikt worden voor de eigen woning. Dat is een ruim begrip. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het kopen van een huis, maar ook het aflossen van de hypotheek of een verbouwing aan de woning. Onder voorwaarden is het zelfs mogelijk om een ontstane restschuld af te lossen. De ontvanger moet jonger zijn dan 40 jaar en ouder dan 18 jaar. Als er al eerder gebruik is gemaakt van de verhoogde vrijstelling, kan dit gevolgen hebben voor de vrijstelling na 2017. In dat geval is overleggen met de Belastingdienst verstandig. De ontvanger van de schenking hoeft geen zoon of dochter te zijn. Ieder willekeurig persoon mag u aan schenken.

 

Lagere schenkingen zijn ook toegestaan

De schenker hoeft niet in één keer 100.000 euro weg te geven. De schenking mag lager zijn. Ook is het mogelijk om de schenking over meerdere jaren te verdelen. Het moet dan wel gaan over maximaal drie aaneengesloten jaren. De schenkingen moeten wel opgegeven worden bij de Belastingdienst. Ook als ze binnen de vrijstelling vallen.

 

Hoe hoog is de schenkbelasting?

Als de ontvanger ouder is dan 40 jaar of als het geld voor andere doeleinden wordt gebruikt is er erfbelasting verschuldigd. In dat geval maakt het wel een groot verschil of de ontvanger van het geld een zoon of dochter van de schenker is of niet. Dit maakt uit voor de schenkingsvrijstelling en voor het tarief aan schenkbelasting. Voor kinderen geldt een vrijstelling van 5.320 euro en voor anderen 2.129 euro. Nog veel meer impact heeft het tarief waar tegen afgerekend moet worden. Uitgaande van een schenking tot 122.269 betalen de kinderen 10 procent belasting, kleinkinderen 18 procent en de overige verkrijgers 30 procent. De verschillen zijn dus groot!

Deel dit artikel:

Recente artikelen