Onze dienstverlening is persoonlijk, scherp geprijsd en zeer uitgebreid. Wil jij weten wat wij voor je doen? Lees meer

Wat is het verschil tussen de WOZ-waarde en de taxatiewaarde?

Jaarlijks ontvangt u van de gemeente de WOZ-waarde van uw huis. Maar wat zegt deze waarde eigenlijk over uw huis? In de praktijk blijkt dat de WOZ-waarde meestal niet overeen komt met de taxatiewaarde. Maar wat is het verschil, waar wordt het voor gebruikt en welke waarde geeft de beste indicatie van de waarde van uw bezit?

Wat is de WOZ-waarde?

Aan het begin van ieder jaar stuurt de gemeente een opgave van de WOZ-waarde van huizen binnen hun gemeente. WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde wordt door de gemeente gebruikt om de hoogte van de te betalen Onroerende-Zaak Belasting (OZB) te bepalen. Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat deze waarde niet onevenredig hoog is. Immers, hoe hoger de WOZ-waarde, hoe meer OZB u moet betalen. Als het vermoeden bestaat dat de WOZ-waarde te hoog is, doet u er verstandig aan om een bezwaar bij de gemeente in te dienen.

 

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

De WOZ-waarde geeft volgens de gemeente de geschatte marktwaarde van een huis weer. Dit is de waarde van uw huis per 1 januari van het voorafgaande jaar. Om de WOZ-waarde te bepalen komt er niemand bij u langs om de woning te bekijken. De waarde wordt eenvoudig vastgesteld aan de hand van verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt. Daarnaast wordt er gekeken naar het bouwjaar, de oppervlakte van het perceel en de inhoud van de woning. De gemeente raadpleegt hiervoor de gegevens uit het Kadaster. Kwaliteit, de staat waarin de woning zich bevindt en courantheid worden dus niet meegenomen in de WOZ-waarde.

 

Wat houdt de taxatiewaarde van een huis in?

Wanneer een woning door een makelaar in de verkoop wordt genomen, moet er een schatting worden gemaakt van de opbrengst van de woning en moet de vraagprijs worden bepaald. De makelaar zal de woning van binnen en van buiten bekijken, hij meet de woning in en raadpleegt zijn uitgebreide database met verkoopprijzen van vergelijkbare woningen uit de buurt. Op basis van zijn kennis, ervaring en bevindingen zal hij tot een onderbouwde waarde van de woning komen. En op basis van deze waarde stelt hij de vraagprijs van de woning vast.

 

De markt bepaalt

Het spreekt voor zich dat de werkelijke waarde van een huis het bedrag is waar het huis uiteindelijk voor wordt verkocht (de koopsom). En ondanks de zorgvuldigheid waarmee de getaxeerde waarde wordt vastgesteld, kan de koopsom daarvan afwijken. De koopsom is immers mede afhankelijk animo en emotie. En daarmee is het inschatten van de waarde van een woning geen wetenschap. De markt bepaalt dus uiteindelijk de werkelijke waarde van een huis.

 

Wat is dan de rol van de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde krijgt vaak een te groot rol toegedicht. Echter, bij het bepalen van deze waarde wordt er slechts een zeer ruwe schatting gemaakt. En deze schatting is feitelijk bedoeld om de OZB voor de gemeente vast te stellen. Omdat een NVM-makelaar uitgebreider en zorgvuldiger naar een woning kijkt, zal de getaxeerde waarde dichter bij de uiteindelijke verkoopprijs zitten. De WOZ-waarde zegt dus eigenlijk niets om de verkoopwaarde van een huis te achterhalen.

Deel dit artikel:

Recente artikelen