Onze dienstverlening is persoonlijk, scherp geprijsd en zeer uitgebreid. Wil jij weten wat wij voor je doen? Lees meer

Wat zijn de gevolgen van een executieverkoop?

Bij een executieverkoop is zowel de huiseigenaar als de geldverstrekker de klos. Het op deze manier van de hand doen van een huis levert namelijk te weinig op. Het verlies is het probleem van de voormalige bezitter van het huis. Of toch niet altijd?

Dankzij de aantrekkende woningmarkt is het aantal executieverkopen gedaald. Volgens het Kadaster zijn er in de maand april 103 huizen geveild via een executieverkoop. In april 2016 ging het nog om 184 veilingen. Dat is dus een verschil van 44 procent. Dat is goed nieuws want een executieverkoop is voor de huiseigenaren die het overkomt ingrijpend. Zowel financieel als emotioneel.

 

Betalingsachterstanden – Hoe lost u ze op?

Huiseigenaren met een hypotheek hebben verplichtingen richting de geldverstrekker. Maandelijks worden de rentelasten en de aflossing in rekening gebracht. Het niet betalen heeft uiteraard gevolgen. Een keer niet kunnen betalen kan gebeuren, maar vervolgens moeten er wel afspraken gemaakt worden over de betaling. De misgelopen betaling moet namelijk wel ingelopen worden. Als het incasseren van de rente en de aflossing niet lukt, stuurt de geldverstrekker een brief hierover. Hierin wordt verzocht om contact op te nemen met de geldverstrekker. Ook telefonisch wordt er contact gezocht. In een vroeg stadium probeert de geldverstrekker al een betalingsafspraak te maken.

 

Huis zelf verkopen of via een executieveiling?

Als betalingsafspraken niet na worden gekomen, moet er gezocht worden naar een andere oplossing. De betalingsregeling aanpassen kan de oplossing zijn. Indien het duidelijk is dat de maandlasten niet worden voldaan, moet er gezocht worden naar de definitieve oplossing. Het huis verkopen lijkt dan logisch. Het huis op de reguliere manier verkopen levert over het algemeen meer op. Hierbij zal de geldverstrekker er wel op toezien dat de vraagprijs niet te hoog wordt gesteld. Ondanks dat de opbrengst bij reguliere verkoop hoger is, heeft de geldverstrekker het recht het huis via een executieveiling te verkopen.

 

Huis via executieverkoop verkocht – Hoe nu verder?

Mogelijk levert de verkoop niet voldoende op om de hypotheek af te lossen. De restschuld kan bij een NHG hypotheek onder strikte voorwaarden kwijtgescholden worden. In andere gevallen is het een probleem. Over de restschuld moeten nieuwe afspraken gemaakt worden. Het kan niet in de hypotheek blijven staan. Er is immers geen huis meer waar de hypotheek aan gekoppeld zit. Daarom gaat de schuld meestal over in een lening. De schuldenaar gaat hierover in overleg met de geldverstrekker. Bij een onoverkomelijke hoge schuld, kan de schuldenaar hulp zoeken bij de gemeente.

Bij betalingsachterstanden is het belangrijk om in gesprek te blijven. De problemen lossen zichzelf niet op. Beide partijen hebben er baat bij om een executieverkoop te voorkomen.

Deel dit artikel:

Recente artikelen