Onze dienstverlening is persoonlijk, scherp geprijsd en zeer uitgebreid. Wil jij weten wat wij voor je doen? Lees meer

Weer verruiming voor belastingvrij schenken

Met Prinsjesdag is bekend gemaakt dat het vanaf 2017 weer mogelijk is om belastingvrij schenkingen te doen tot 100.000 euro. Dit jaar en volgend jaar zijn er ook mogelijkheden, maar voor een lager bedrag.

In oktober 2013 heeft de overheid het schenkingsrecht tijdelijk verruimd om de woningmarkt een impuls te geven. Er werd toen de mogelijkheid gegeven om belastingvrij 100.000 euro te schenken aan derden. Voorwaarde was wel dat de schenking gebruikt moest worden voor de eigen woning (aankoop, aflossing, verbouwing, etc.). Deze verruiming gold tot 1 januari 2015.

 

Wat zijn nu de mogelijkheden om belastingvrij te schenken?

Sinds het begin van dit jaar is de ‘oude’ regeling dus weer van kracht. Deze houdt in dat er nog steeds wel belastingvrij geschonken kan worden, maar de schenking moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Het bedrag mag niet hoger zijn dan € 52.752,-
  • De schenking moet aan kinderen worden gedaan.
  • De kinderen moeten tussen de 18 en 40 jaar oud zijn.

 

Wat zijn de mogelijkheden vanaf 2017?

Hoewel de woningmarkt krachtig herstelt, heeft het kabinet besloten de schenkingsvrijstelling vanaf 2017 wederom te verhogen naar 100.000 euro. De voorwaarde dat het bedrag gebruikt moet worden voor de eigen woning blijft. Hetzelfde geldt voor de maximale leeftijd van de ontvanger van 39 jaar. Anders is dat het bedrag niet perse aan de kinderen geschonken hoeft te worden. Het mag ook aan willekeurige anderen. De verhoogde vrijstelling is vooralsnog blijvend. In 2020 wordt gekeken of de regeling ook voor de toekomst moet blijven gelden.

 

Wat kunt u met het geschonken bedrag doen?

Het geschonken bedrag moet gebruikt worden voor de eigen woning. Hierbij kunt u denken aan het kopen van een huis, een verbouwing of het extra aflossen op de hypotheekschuld. Ook kan het gebruikt worden voor afkoop van de verschuldigde rechten van erfpacht, opstal en beklemming of betaling van de restschuld.

 

Een gezonde woningmarkt en economische groei

De verruiming draagt ook bij aan een gezonde economie. Zo kunnen starters met een schenking eenvoudiger een huis kopen. Dit zorgt voor een gezonde huizenmarkt. Het verbouwen van de eigen woning is goed voor de bouwsector. Maar de belangrijkste reden om de vrijstelling te verhogen naar 100.000 euro is dat het extra aflossing van de hypotheek mogelijk maakt.

 

Eigenwoningschuld moet omlaag

Nederlandse huishoudens hebben in vergelijking met andere Europese landen gemiddeld een hoge eigenwoningschuld. Banken verstrekten vooral tot 2008 te hoge hypotheken. Dit is een belangrijke reden waarom veel huiseigenaren nog steeds een naar verhouding te hoge hypotheekschuld hebben. Als schenkingen gebruikt worden om extra af te lossen, zullen de totale hypotheekschulden van alle gezamenlijke Nederlanders zakken. Dit maakt de financiële positie van huiseigenaren rooskleuriger.

Helaas heeft niet iedereen 100.000 euro liggen om de kinderen (of derden) met een groot bedrag te ondersteunen. Maar uiteraard is het ook mogelijk om een kleiner bedrag te schenken. Want met een schenking van 10.000 of 20.000 euro komt mogelijk een droomhuis net wél in zicht.

Deel dit artikel:

Recente artikelen