Onze dienstverlening is persoonlijk, scherp geprijsd en zeer uitgebreid. Wil jij weten wat wij voor je doen? Lees meer

Zeven belangrijke wijzigingen op de vastgoedmarkt in 2024

Gelukkig Nieuwjaar woningzoekers, woningeigenaren en Zelfverkopers! De feestdagen liggen achter ons, dus we kunnen weer vol aan de bak. We wensen dat de woningmarkt goed in beweging komt dit jaar, zodat meer mensen hun droomhuis kunnen bemachtigen. Het zal niet in één keer gebeuren, maar iedere stap vooruit is er één. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen op de vastgoedmarkt in 2024 voor je op een rijtje.

1. Invoering Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet geïmplementeerd. Deze wet integreert en moderniseert wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. 26 Wetten gaan geheel of gedeeltelijk op in de nieuwe Omgevingswet. De bedoeling van de nieuwe Omgevingswet is om de besluitvorming over (complexe) projecten transparanter te maken en het publiek vroegtijdig bij projecten te betrekken. Met als uiteindelijk doel om de besluitvorming in de fysieke leefomgeving te versnellen en te verbeteren. 

2. Verhoogde Woningwaardegrens

De woningwaarde-grens is de grens waar de koopsom niet boven mag komen om gebruik te kunnen maken van de startersvrijstelling (vrijstelling overdrachtsbelasting). In 2023 lag deze grens op €440.000,-. Voor 2024 is deze grens verhoogd naar €510.000,-. Huizenkopers tussen de 18 en 35 jaar betalen tot deze grens onder voorwaarden geen overdrachtsbelasting voor een woning.

3. NHG Grensverhoging

En ook de limiet voor de De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) stijgt. In 2023 bedroeg de NHG-grens nog €405.000,-. Dit jaar wordt deze €435.000,-. Bij een hypotheek waarbij energiebesparende voorzieningen worden meegefinancierd is de NHG-grens nog 6% hoger, namelijk €461.100,-. Deze verhoging zorgt ervoor dat een hypotheek met NHG toegankelijk blijft voor veel woningkopers.

4. Afschaffing Jubelton

De jubelton verdwijnt. Deze schenkingsvrijstelling die in 2013 werd ingevoerd, stelde ouders in de gelegenheid hun kinderen eenmalig belastingvrij een ‘ton’ te schenken als dit werd gebruikt voor de aanschaf van een huis. In 2023 was deze regeling al sterk versobert en bedroeg het belastingvrije bedrag voor de aankoop van een huis nog €28.947,-. In 2024 is er weliswaar geen ‘jubelton’ meer, wel blijft de reguliere eenmalige verhoogde vrijstelling voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar van kracht en die bedraagt €31.813,-. Dit is een algemene schenkingsvrijstelling waar geen aanwendingsverplichting voor geldt.

5. Verlaging Eigen Bijdrage Huurtoeslag

De eigen bijdrage in de huurtoeslag wordt in 2024 met €34,67 per maand verlaagd. Dit wordt gedaan om de stijging van de armoede en vooral de armoede onder kinderen terug te dringen. 

6. Hogere Leennormen

De leennormen worden in 2024 op een aantal punten gewijzigd. Voor de koop van een energiezuinig huis en voor het verduurzamen van de eigen woning, krijgen huishoudens meer leenruimte. Ook wordt de impact van een studieschuld op de maximale leenruimte vanaf 2024 vastgesteld op basis van de actuele lasten van de studieschuld. Er wordt dus niet meer gekeken naar de oorspronkelijke omvang van de studielening. En tot slot krijgen alleenstaanden meer leenruimte.

7. Verhoogde Betaalbaarheidsgrens

Tot en met 2030 wil de overheid 981.000 woningen realiseren, waarvan twee derde betaalbaar. De betaalbaarheidsgrens was gekoppeld aan een oude NHG-grens van €330.000,- en nooit geïndexeerd. Dat gebeurt nu wel. Per 1 januari 2024 wordt de betaalbaarheidsgrens verhoogd naar €390.000,-. Hierdoor zullen bouwprojecten financieel beter realiseerbaar zijn en komen de 981.000 woningen reëler in zicht.

Tot slot

Bovenstaande wijzigingen zijn vooral gericht om (sneller) meer woningen te kunnen bouwen en de leencapaciteit te verruimen zodat een eigen huis voor meer mensen bereikbaar wordt. Wil je er meer over lezen? Kijk dan eens op de NVM-website. Heb je vragen of wil je meer weten over de mogelijkheden om jouw huis te verkopen? Vraag dan een vrijblijvend informatiegesprek bij ons aan. We helpen je graag verder!

Deel dit artikel:

Recente artikelen